Skip to main content

Eurochemic

De experimentele opwerkingsfabriek Eurochemic in Dessel schreef – en schrijft vandaag nog steeds – in menig opzicht industriële geschiedenis. Uniek was zonder meer dat wetenschappers uit dertien Europese landen hun kennis in het sterk afgeschermde domein van de nucleaire wetenschap samenbrachten in een groot ambitieus project. Deze internationale samenwerking resulteerde in een innovatieve opwerkingsinstallatie die borg stond voor een bepalende vooruitgang in het proces van de herwinning van kernbrandstof. Markant was dat na de definitieve sluiting van Eurochemic de stilgelegde installatie een ‘tweede leven’ kreeg als pilootproject voor de ontwikkeling van nucleaire ontmantelingstechnieken. Met Eurochemic werd voor het eerst in de burgerwereld een nucleair opwerkingsbedrijf ontmanteld. Eurochemic is een fabriek met twee unieke levens …