Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess


Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

  

In de kijker  

 

Openbaar onderzoek voor nieuw opslaggebouw

In de omringende gemeenten is een openbaar onderzoek lopende voor een nieuw op te richten gebouw (geb. 167X) voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval op site 1 van Belgoprocess.
Op 29 oktober 2019 heeft Belgoprocess een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 1 in Dessel, voor een nieuw op te richten installatie (gebouw 167X) voor de opslag van ASR-geaffecteerd geconditioneerd afval. De aanvraag werd door het FANC volledig verklaard.
Het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V, werd voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft midden december 2019 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende het dossier.
Het FANC maakte midden januari de aanvraag over aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van vijf kilometer rond Belgoprocess. Het betreft de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren m.b.t. de federale vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectenrapport (MER). Dat openbaar onderzoek wordt in alle betrokken gemeenten georganiseerd gedurende een periode van 30 kalenderdagen. In het kader van dit openbaar onderzoek kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de betrokken gemeenten.
Voor hetzelfde project werd ook een omgevingsvergunningsaanvraag (stedenbouwkundig- en milieuluik) en project-MER ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. In het kader van beide vergunningsprocedures (Federale exploitatievergunning en Vlaamse omgevingsvergunning) loopt in de gemeenten Dessel en Mol een openbaar onderzoek van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020. Een informatievergadering in het kader van dit openbaar onderzoek vindt plaats op 13/02/2020 om 19 uur in de raadzaal van het administratief centrum De Plaetse in de gemeente Dessel.

 

Meer in de kijker