Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

 

Renovatie boogbrug (over het Kanaal Bocholt-Herentals)

Vanaf 1 augustus 2017 starten de werken voor de renovatie van de boogbrug (over het Kanaal Bocholt-Herentals) en de voetgangersbrug (ter hoogte van de Congo-vaart, Residentiewijk-Lakehouse).
De werken zullen rond eind september voltooid zijn. Tijdens deze periode zal de boogbrug afgesloten zijn voor alle verkeer uitgezonderd fietsers en voetgangers.
Belgoprocess is bereikbaar via de N118 (Geel) en de Kastelsedijk naar de Gravenstraat en via de N18 (Mol-Dessel) en de Boeretangsedreef naar de Gravenstraat.

 

In de kijker 

Bodemonderzoek Grote Nete tussen Geel en Lier

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)  publiceerde op  zijn website (18/9) een bericht over het onderzoek naar chemische en radiologische verontreiniging op de oevers van de Grote Nete waarbij de radiologische aspecten worden toegelicht. De aanleiding hiertoe is het beschrijvende bodemonderzoek dat loopt om de chemische en radiologische verontreiniging van de waterbodem en de oevers van de Grote Nete tussen Geel (monding Molse Nete) en Lier in kaart te brengen.
Een vaststelling van het FANC is de significant verhoogde radiumconcentraties die een risico op blootstelling aan radon in woningen die dicht tegen de verontreinigde grond en waterloop werden gebouwd. Het FANC voerde er radonmetingen uit en uit de resultaten blijkt dat er geen verhoogde radonniveaus aanwezig zijn in de betrokken woningen. Voor alle duidelijkheid, de radiumvervuiling is niet afkomstig van de site van Belgoprocess (of het vroegere Eurochemic) doordat er nooit radium van onze site werd geloosd in de Molse Nete.

Het FANC oordeelt op basis van de huidige radiologische evaluatie dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig zijn met betrekking tot de impact op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu, zolang er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Dichter bij de nucleaire sites van Mol en Dessel is de situatie van de Molse Nete een gekende situatie en het gevolg van o.a. historische activiteiten van nucleaire installaties. Het merendeel van deze nucleaire installaties, waaronder de vroegere opwerkingsfabriek Eurochemic, zijn ondertussen volledig ontmanteld en gerecycleerd.

Belgoprocess loost gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Molse Nete en beschikt hiervoor over de nodige vergunningen. Wetenschappelijk onderbouwde studies tonen aan dat de lozingen geen impact hebben op mens en milieu.

Historische vervuiling van de oevers van de Molse Nete is evenwel meetbaar en dateert van voor de Belgoprocess periode. Het FANC stelde vast dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu.

 

Meer in de kijker