Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess


Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

 

Sanering grachten N118 (Geel-Retie) vanaf 20 augustus

Vanaf midden augustus zal de N118 Retie-Geel volledig afgesloten worden ter hoogte van de Europalaan (vroegere bedrijfsingang van FBFC). Het afsluiten van de N118 is noodzakelijk voor het uitvoeren van nucleaire bodemsaneringswerken ten gevolge van de ontmanteling van FBFC in Dessel. Achterbos en de Castelsebaan zullen dienen als omleidingsroute voor het autoverkeer (-3,5 ton).

De werken op de N118 ter hoogte van de Europalaan in Dessel verlopen in vier fasen. De eerste fase ging maandag 30 juli van start. Ter hoogte van de werfzone (kruispunt met Europalaan) wordt het verkeer herleid naar één rijstrook. De Europalaan blijft bereikbaar.

N118 volledig afgesloten
De tweede en derde fase leiden tot de grootste verkeersimpact. Deze starten midden augustus en duren een drietal weken. Tijdens de periode van 20 augustus tot 7 september zal de weg volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. In deze fase wordt de omgeving van het kruispunt grondig aangepakt met een diepe werkput waardoor verkeer onmogelijk is. Een omleiding wordt voorzien via de Castelsebaan richting Mol-Achterbos en zo via N18 terug richting Dessel en Retie. Het zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt omgeleid via E34 en N19. De omleiding voor de fietsers (van 20 augustus tot 31 augustus) loopt via het Prinsenpark.

In het laatste deel van de werken (van half september tot begin november) is er opnieuw beurtelings verkeer mogelijk met verkeerslichten.

Gedurende de volledige afsluiting van de N118 zal de Europalaan bereikbaar worden gemaakt door middel van een tijdelijke werfweg over de eigendommen van Electrabel, FBFC en NIRAS. Deze tijdelijke werfweg zal bereikbaar zijn via Zandbergen.

  

In de kijker  

Na/NaK-afval klaar voor verwerking

Op site 2 liggen vandaag nog historische afvalloten opgeslagen afkomstig van onderzoeksprogramma's van vorige eeuw. Het betreft ondermeer hoogstralend afval waar in het verleden geen oplossing voor was en dat sinds de jaren 60 werd opgeslagen op site 2. Belgoprocess focust zich op het wegwerken van deze historische afvalloten.
Vandaag is Belgoprocess klaar met het herverpakken van het niet-radium en het Na/NaK-afval. Dit laatste type afval staat klaar voor verwerking in PAMELA (geb. 131).
Aansluitend is er gestart met de verwerking van het radiumhoudend afval, o.a. drie meter lange draadgaines/kokers en betoncontainers. Volgens de huidige inschatting zal de verwerking van dit lot radioactief afval  klaar zijn begin 2023.

  

Meer in de kijker