Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: +32 14 33 41 11
Fax.: +32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home / Over Belgoprocess [Wie zijn we?] / Belgisch nucleair landschap

Afdrukken

Belgisch nucleair landschap

Nucleair onderzoek en onderwijs

 • Studiecentrum voor Kernenergie (SCK): Instelling van Openbaar Nut en één van de grootste, niet-academische onderzoekscentra in België dat bestaat uit drie wetenschappelijke instituten: materiaalonderzoek, geavanceerde systemen, en milieu/gezondheid/veiligheid.
 • Universiteiten
 • Instituut voor Referentiematerialen en -Metingen (IRMM): Een van de zeven instituten van het Joint Research Centre van de Europese Commissie dat zich richt op de ontwikkeling, productie en distributie van referentiematerialen, de ontwikkeling en validatie van methoden voor voedselanalyse, bioanalyse, isotopische metingen, neutronenphysica en radionuclide metrologie.
 • Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN): Een master-na-master opleiding in kernenergie van 1 jaar. BNEN bestaat uit een consortium van zes Belgische universiteiten en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN). Het hoofddoel van het BNEN programma is om jonge ingenieurs op te leiden in kernenergie en de toepassingen van kernenergie en om een hoog niveau van nucleaire competenties te ontwikkelen en behouden in België en in het buitenland.

Productie radio-isotopen

 • Institut National des Radioéléments (IRE): Instelling van Openbaar Nut dat op wereldvlak een belangrijke producent is van radio-isotopen voor medisch gebruik, zowel voor diagnose als voor therapie. Het is ook een van de pioniers voor het ontwerp, de bouw en het beheer van systemen om de omgevingsradioactiviteit te bewaken.

Consulting/dienstenverlening

 • Tractebel-Engineering: een wereldwijd engineering adviesbureau van de Groep GDF SUEZ met meer dan 100 jaar ervaring op het vlak van energie en infrastructuur. De diensten die Tractebel-Engineering aanbiedt, omvatten de hele levenscyclus van deze projecten, van haalbaarheidsstudies tot ontmanteling.
 • Tecnubel: Gespecialiseerd in het aanbieden van diensten aan de nucleaire industrie, voornamelijk in industriële en sanitaire reiniging.

Productie kernenergie

 • Kerncentrales
  • Electrabel: het bedrijf maakt deel uit GDF SUEZ en is actief in de productie en het verkopen van elektriciteit en gas en in het aanbieden van diensten in de energie sector aan particulieren en bedrijven. Eletrabel exploiteert zeven kernreactoren, 4 in Doel en 3 in Tihange, goed voor 6,000 MW.
 • Beheer bestraalde splijtstof
  • Synatom : Een dochter van Electrabel, verantwoordelijk voor het beheer van de volledige splijtstofcyclus van de Belgische kerncentrales. Het beheert sinds 2003 ook de provisies die worden aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in de centrales.

Transport

 • Transnubel: Nucleair transport.
 • Transrad: Transport en expeditie van radioactief materiaal voor de nucleaire en aanverwante industrie door middel van alle transportmodi (weg, lucht, spoor en zee).
 • STSI: Transport van radioactief en nucleair materiaal.

Afvalverwerking en opslag, ontmanteling

 • Belgoprocess: Verwerking van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van buiten gebruik gesteld nucleaire installaties.

Wettelijk kader

 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): De belangrijkste regulerende overheidsinstantie verantwoordelijk voor de veiligheid van nucleaire installaties, en voor het ontwikkelen en naleven van reglementering met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid en beveiliging.
 • BelV: Filiaal van het FANC, die het FANC ondersteunt, voornamelijk met betrekking tot fysische controle.
 • Associatie Vinçotte Nucleair (AVN): Biedt technische ondersteuningsdiensten aan, en bevordert de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van nucleaire, industriële en radiologische risico’s. Promoot de verspreiding van een veiligheidscultuur door het ontwikkelen van knowhow door middel van opleidingen, informatie sessies, publicaties, seminaries en beurzen.
 • Controlatom: Instelling van klasse I, die als taak heeft om de maximale bescherming te verzekeren voor de werknemers in het nucleair milieu, de bevolking en het leefmilieu ten opzichte van de medische, industriële en natuurlijke bronnen van ioniserende stralingen.
 • Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS): Overheidsinstelling verantwoordelijk voor het veilig beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen.

Professionele instellingen, verenigingen, organisaties

 • Agoria: De grootste vertegenwoordiger van bedrijven uit de technologische industrie.
 • Belgisch Nucleair Forum: Vzw dat in het kader van het globale energiedebat informatie verschaft over de vreedzame toepassingen van nucleaire technologie en wetenschap. Het verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die zich in België inzetten voor de vreedzame toepassingen van kernenergie.
 • Belgian Nuclear Society: Vzw, lid van de European Nuclear Society en geassocieerd lid van de American Nuclear Society, die streeft naar de promotie van wetenschap en techniek met betrekking tot de vreedzame toepassingen van kernenergie.

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...