Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess


Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Openbaar onderzoek voor horizontale boringen Belgoprocess

Belgoprocess plant de realisatie van een leiding voor (niet-radioactief) bedrijfsafvalwater en een glasvezelkabel tussen site 1 (Dessel) en site 2 (Mol).
Voor de uitvoering van deze werken loopt een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen. Het openbaar onderzoek heeft betrekking op een aanvraag voor het stedenbouwkundige luik van de omgevingsvergunning die Belgoprocess heeft ingediend bij de provincie Antwerpen voor het uitvoeren van de horizontaal gestuurde boring van site 1 naar site 2 van Belgoprocess. Via deze boring worden de vermelde leidingen en kabels geplaatst.
De aanvraag voor het stedenbouwkundige luik kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (25/08/2020), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Dessel, evenals bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening te Mol, na afspraak, op volgend adres: Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

 

 Meer in de kijker