Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: +32 14 33 41 11
Fax.: +32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Plasma thermische technologieën

De uitbating en het onderhoud van kerncentrales, de kernbrandstofcyclus in het algemeen, onderzoeks- en farmaceutische laboratoria, medische en industriële installaties produceren allemaal radioactieve afvalstoffen die net zoals het historisch radioactief afval (nucleair passief) moet behandeld worden om het volume dat moet geborgen worden te beperken. Plasmatechnologie biedt een zeer efficiënte manier om deze afvalstoffen te behandelen met een hoge volumereductiefactor en een eindproduct dat geen organische of vloeibare stoffen bevat en dat voldoet aan alle acceptatiecriteria voor de veilige opslag en berging van afval.

Door middel van een plasmastraal van ongeveer 5000°C wordt het inorganisch materiaal gesmolten tot een glasachtige slak dat de radioactieve isotopen bevat, en het organisch materiaal wordt vergast en later geoxideerd in een naverbrander en gezuiverd in een off-gas zuiveringsinstallatie.

Omdat het afval zonder voorbehandeling kan verwerkt worden – vaten worden ongeopend verwerkt – is er geen nood meer aan dure sorterings- en voorbehandelingsinfrastructuur of andere behandelingsinstallatie voor niet-brandbaar afval. Daarenboven worden directe blootstelling aan straling en besmettingsrisico’s voor het personeel tot een minimum teruggebracht.

Belgoprocess heeft opstartdiensten geleverd voor de eerste plasma-installatie in ZWILAG, Zwitserland die operationeel werd in 2004. In deze installatie worden twee campagnes per jaar georganiseerd om het opgeslagen afval te verwerken. Per campagne worden ongeveer 500 vaten of 100 ton afval verwerkt. De beperking tot twee campagnes is niet te wijten aan technische restricties maar is opgelegd omwille van logistieke en organisationele redenen.

Een tweede plasma-installatie werd besteld door de Kozloduy kerncentrale in Bulgarije. De Joint-Venture Iberdrola Ingeniería y Construcción – Belgoprocess won het engineering, procurement en constructie contract. Deze installatie bestaat uit een kantelbare plasmaoven met een niet-overdraagbare toorts van 500 kW als warmtebron. Hierin zal 250 ton per jaar verwerkt worden, verspreid over 40 operationele weken.

De plasma-installatie is sinds midden 2018 operationeel.

plasma kozloduy plasma torch and afterburner laag

 

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...