Home sterretje Contact sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: 32 (0) 14.33.41.11
Fax.: 32 (0) 14.33.40.99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...

 

 

Bereikbaarheid Belgoprocess

Omleiding tot 14 april 2015

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.


In de kijker 

Belgoprocess start nieuwe UF6 installatie op

Belgoprocess nam met succes een nieuwe installatie in dienst. Het betreft een installatie die lege UF6-cilinders reinigt, voorziet van nieuwe appendages en een herkeuring mogelijk maakt. De installatie omvat eveneens een reconversie-installatie die UF6-residu uit de spoelvloeistof recupereert en chemisch omzet naar een vast product (natriumdiuranaat) dat gerecycleerd wordt en vervolgens terug als basisproduct voor de aanmaak van kernbrandstof kan worden gebruikt.
UF6-cilinders worden in de nucleaire sector gebruikt om het uraniumhexafluoride op een veilige en gemakkelijk hanteerbare manier te transporteren. Deze transportcilinders zijn onderworpen aan een 5-jaarlijkse herkeuring. Dit is een dienst die Belgoprocess voortaan kan aanbieden.
De installatie werd vergund door de bevoegde autoriteit (Bel-V) en is een referentie op het vlak van veiligheidsvoorzieningen.
De UF6-installatie vertegenwoordigt een investeringskost van 9 miljoen euro en verschaft werk aan een 15-tal medewerkers en kan 400 cilinders per jaar reinigen en herkeuren. Met deze installatie diversifieert en verbreedt Belgoprocess zijn activiteiten binnen de nucleaire sector en verankert zijn kennis in de Kempen.

Meer in de kijker