Home sterretje Contact sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: +32 14 33 41 11
Fax.: +32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.
Merk op dat de bereikbaarheid moeilijk verloopt via Retie en Dessel door werken aan de Turnhoutsebaan (N18). Hier vindt u meer info.

 

In de kijker 

Belgoprocess schenkt 2000 euro aan het buurtrestaurant te Dessel

indekijker20160602

Naar jaarlijkse traditie schenkt Belgoprocess een bedrag aan een lokaal sociaal project. Dit jaar werd gekozen om het buurtrestaurant in Dessel te steunen.
Het buurtrestaurant is een ideale ontmoetingsplek in Dessel waar mensen in een ontspannen sfeer kunnen genieten van een gezonde en budgetvriendelijke maaltijd. De medewerkers van vzw De Biehal bereiden de maaltijden en de bewoners van het woonhuis de Hei dekken de tafels. Het buurtrestaurant is dan ook een uitgelezen kans om sociale tewerkstelling te creëren.
De financiële steun zal worden gebruikt om de capaciteit van de keuken uit te breiden. Recent wordt, door de talrijke opkomst, het buurtrestaurant tweemaal per maand geopend, waar dit in het verleden éénmaal per maand was.
Het buurtrestaurant is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Dessel, vzw De Biehal en woonhuis De Hei. Het OCMW neemt binnen dit initiatief een coördinerende rol voor zijn rekening. Vzw De Biehal beheert de sociale buurtrestaurants, de Kringwinkel en de Klussendienst.
De helft van het bedrag dat geschonken wordt, is afkomstig van het personeel en Belgoprocess verdubbelde dit bedrag.
Het bedrag wordt overhandigd aan mevr. Lore Vleugels, Maatschappelijk assistent opvoedingsonder-steuning OCMW Dessel en dhr. Erik Gys, voorzitter OCMW Dessel.

 

Meer in de kijker