Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: +32 14 33 41 11
Fax.: +32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

 

In de kijker 

Bezorgdheid om radioactieve vervuiling Laak en Nete

Groen Westerlo gaat het gemeentebestuur van Westerlo vragen om een informatievergadering te organiseren waar het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) toelichting geeft over de situatie van de Grote Nete. Dit naar aanleiding van een verslag van eind 2015 waarin het FANC voorstelt om de radiologische en chemische vervuiling van de Nete in kaart te brengen en op te volgen.

Dichter bij de nucleaire sites van Mol en Dessel is de situatie van de Molse Nete een gekende situatie en het gevolg van o.a. historische activiteiten van nucleaire installaties. Het merendeel van deze nucleaire installaties, waaronder de vroegere opwerkingsfabriek Eurochemic, zijn ondertussen volledig ontmanteld en gerecycleerd.

Belgoprocess loost gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Molse Nete en beschikt hiervoor over de nodige vergunningen. Wetenschappelijk onderbouwde studies tonen aan dat de lozingen geen impact hebben op mens en milieu.

Historische vervuiling van de oevers van de Molse Nete is meetbaar en dateert van voor de Belgoprocess periode. Het FANC stelde vast dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu en dat zo de sanering van de oevers van de Molse Nete geen aandachtspunt is.

 

Meer in de kijker