Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess


Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

 

Sanering grachten N118 (Geel-Retie) vanaf 20 augustus

Vanaf midden augustus zal de N118 Retie-Geel volledig afgesloten worden ter hoogte van de Europalaan (vroegere bedrijfsingang van FBFC). Het afsluiten van de N118 is noodzakelijk voor het uitvoeren van nucleaire bodemsaneringswerken ten gevolge van de ontmanteling van FBFC in Dessel. Achterbos en de Castelsebaan zullen dienen als omleidingsroute voor het autoverkeer (-3,5 ton).

De werken op de N118 ter hoogte van de Europalaan in Dessel verlopen in vier fasen. De eerste fase ging maandag 30 juli van start. Ter hoogte van de werfzone (kruispunt met Europalaan) wordt het verkeer herleid naar één rijstrook. De Europalaan blijft bereikbaar.

N118 volledig afgesloten
De tweede en derde fase leiden tot de grootste verkeersimpact. Deze starten midden augustus en duren een drietal weken. Tijdens de periode van 20 augustus tot 7 september zal de weg volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. In deze fase wordt de omgeving van het kruispunt grondig aangepakt met een diepe werkput waardoor verkeer onmogelijk is. Een omleiding wordt voorzien via de Castelsebaan richting Mol-Achterbos en zo via N18 terug richting Dessel en Retie. Het zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt omgeleid via E34 en N19. De omleiding voor de fietsers (van 20 augustus tot 31 augustus) loopt via het Prinsenpark.

In het laatste deel van de werken (van september 2018 tot eind maart 2019) is er opnieuw beurtelings verkeer mogelijk met verkeerslichten.

Gedurende de volledige afsluiting van de N118 zal de Europalaan bereikbaar worden gemaakt door middel van een tijdelijke werfweg over de eigendommen van Electrabel, FBFC en NIRAS. Deze tijdelijke werfweg zal bereikbaar zijn via Zandbergen.

  

In de kijker  

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor het regulariseren van de bestaande niet-nucleaire installaties op site 1 heeft Belgoprocess een aanvraag voor een omgevingsvergunning klasse 1 ingediend bij de provincie Antwerpen. Dit vergunningsdossier is op 23 november 2018 volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek voor deze omgevingsvergunning loopt van 3 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan de aanvraag worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Dessel. De beslissing over de omgevingsvergunning ‘Regularisatie Belgoprocess site 1’ wordt ten vroegste verwacht tegen 23 maart 2019.
Momenteel wordt gewerkt aan het samenstellen van het milieudossier voor het regulariseren van de bestaande installaties op site 2 van Belgoprocess.

  

Meer in de kijker