Home sterretje Contact sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje SitemapBelgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: 32 (0) 14.33.41.11
Fax.: 32 (0) 14.33.40.99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.


In de kijker 

BELGOPROCESS ONTMANTELT OUDE VERBRANDINGSOVEN

Belgoprocess beëindigt succesvol de ontmanteling van de Evence-Coppée verbrandingsoven. Deze verbrandingsoven werd tot midden de jaren ’90 ingezet voor de verbranding van vaste en vloeibare radioactieve afvalstoffen.
De ontmantelingswerken namen twee jaren in beslag. Eerst werden de uitrustingen rond de oven verwijderd, vervolgens werd midden vorig jaar de oven ontmanteld en verwerkt.
De Evence-Coppée oven werd gedurende 30 jaar uitgebaat. Vandaag wordt het brandbaar laagactief afval verbrand in de CILVA-installatie op site 1 van Belgoprocess.

Meer in de kijker