Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

​Werkzaamheden N118

Vanaf dinsdag 20 juni zullen er door Smet-G.W.T. nv in opdracht van FBFC International werken uitgevoerd worden langs de N118 gedurende een drietal weken. Deze werken vinden plaats aan beide zijden van de rijweg doch zullen beurtelings uitgevoerd worden.
Dit betekent dat voor de periode van 19 juni-17 juli de N118 alleen de rijrichting Geel-Retie wordt opengesteld. Voor de richting Retie-Geel is er een omleiding voorzien.

 

In de kijker 

AANKONDIGING VAN EEN OPENBAAR ONDERZOEK

De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS)  met als adres Kunstlaan 14 1210 Brussel , deelt mee dat hij op 21/02/2017 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gravenstraat 73 en met als kadastrale omschrijving afdeling F sectie 3 deel van nummers g8, f8 en c8.
Het betreft een aanvraag tot bouw van gebouw 167X, het gelvatengebouw.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dessel of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek, dat zestig dagen duurt.

De aanvraag kan worden ingekeken bij het gemeentebestuur tijdens het openbaar onderzoek.

 

Meer in de kijker