Home sterretje Contact sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje SitemapBelgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: 32 (0) 14.33.41.11
Fax.: 32 (0) 14.33.40.99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.


In de kijker 

Succesvolle afronding veiligheidsprogramma

Eind 2010 organiseerde het FANC en Bel V, ondersteund door externe experten, op vraag van Belgoprocess een uitgebreide veiligheidsaudit.

Het hoofddoel van deze audit was om duidelijk de verwachtingen van de bevoegde veiligheidsoverheid, voor het verbeteren van de veiligheidsprocessen en de veiligheidscultuur bij Belgoprocess, te definiëren. Of met andere woorden: het detecteren van domeinen die voor verbetering vatbaar zijn.

Stapsgewijze en grondige aanpak

De veiligheidsautoriteiten onderzochten hoe Belgoprocess is georganiseerd en hoe efficiënt de organisatie werkt. Domeinen die een fundamentele bijdrage leveren voor de veiligheid en de uitbating, werden prioritair behandeld. Volgende domeinen kwamen aan bod: management en organisatie van de veiligheid, beheer van de radioactieve lozingen, beheer van en controle op het ontvangen afval, dynamisch risicobeheersingssysteem, brandpreventie en –bestrijding, beheer van abnormale gebeurtenissen en incidenten, veiligheidscultuur. Kortom, het volledige veiligheidsgebeuren werd onder de loep genomen.

Verbeterpunten

De resultaten toonden aan dat een aantal goede praktijken bestaan die als voorbeeld kunnen dienen voor andere uitbaters in de nucleaire sector. Daarnaast werden een aantal domeinen geïdentificeerd die voor verbetering vatbaar zijn.

Strategisch veiligheidsprogramma

Belgoprocess stelde een omvangrijk actieplan op, het strategisch veiligheidsprogramma, waarin alle verbeterpunten werden opgenomen. In totaal definieerde Belgoprocess 35 projecten die een volledig antwoord gaven op de opmerkingen die door de auditoren werden gemaakt. Dit veiligheidsprogramma werd de voorbije jaren uitgevoerd en de tussentijdse vorderingen werden periodiek en nauwgezet opgevolgd door de veiligheidsautoriteiten.

Conclusie

Vandaag, 13 mei, is Belgoprocess dan ook trots te mogen aankondigen, samen met de veiligheidsautoriteiten, dat het veiligheidsprogramma succesvol is afgerond en is geborgen in de dagelijkse operationele werking van Belgoprocess. 

 

Meer in de kijker