Home sterretje Contact sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje Informatieblad sterretje Eurochemic sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.: 32 (0) 14.33.41.11
Fax.: 32 (0) 14.33.40.99
E-Mail: info@belgoprocess.be
U bevindt zich hier : Home

De film...

We nodigen je uit om in de wereld van Belgoprocess te stappen. Bekijk het filmpje    

  

Downloads

Eurochemic

eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic...

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.


In de kijker

Thetis proefreactor UGent succesvol ontmanteld

Belgoprocess heeft de werken voor de ontmanteling van de Thetis kernreactor van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen van de universiteit Gent met succes afgerond. Vandaag zijn er geen radioactieve stoffen of materialen meer aanwezig in de gebouwen waar de reactor stond.

De Thetis reactor, een kleine kernreactor die in de jaren zestig gebouwd werd voor wetenschappelijk onderzoek, werd in 2003 stilgelegd. Na een afkoelingsperiode werd de brandstof van de reactor reeds in 2010 ontladen en verwerkt door Belgoprocess.

In 2012 werden, na een openbare aanbesteding, de werken voor de ontmanteling van de kernreactor aan Belgoprocess toegekend. Doorslaggevend hierbij waren de beste garanties voor veiligheid tegen een competitieve prijs en de uitgebreide kennis en ervaring die Belgoprocess kon aanbieden.

Na de nodige voorbereidende studiewerken, startte Belgoprocess in januari 2013 met de eigenlijke ontmantelingswerken. De reactorkuip en infrastructuur voor o.m. koeling en materialentransport werden gedemonteerd en afgevoerd. Een bijkomende uitdaging was de aanwezigheid van asbest in de luchtkanalen, waarvoor onderaannemer Mourik n.v. werd ingeschakeld. Het volledige gebouw werd vervolgens gescand op mogelijke nog resterende radioactieve besmetting. Vandaag zijn er geen radioactieve stoffen of materialen meer aanwezig in de gebouwen waar de reactor stond.

Belgoprocess is verantwoordelijk voor de veilige verwerking van radioactieve afvalstoffen die in België worden geproduceerd en die niet door de producent zelf kunnen worden verwerkt. In afwachting van berging, bewaart Belgoprocess dit geconditioneerd afval. Daarnaast is Belgoprocess een expert in de ontmanteling en decontaminatie van buiten dienst gestelde nucleaire installaties. De succesvolle ontmanteling van de Thetis kernreactor bevestigt nogmaals deze expertise.

Meer in de kijker