Home sterretje Contact sterretje Producenten sterretje Leveranciers sterretje Pers sterretje Vacatures sterretje Publicaties sterretje NIRAS sterretje Isotopolis sterretje Links sterretje Sitemap

Belgoprocess

Gravenstraat 73 / B-2480 Dessel / Belgium
Tel.:+32 14 33 41 11
Fax.:+32 14 33 40 99
E-Mail: info@belgoprocess.be
Home

Veiligheid,
een prioriteit

Centraal staan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers en de bescherming van milieu en samenleving. Lees meer

Open communicatie...

met de maatschappij is onmisbaar. Lees hier wat wij doen op dit gebied.  

Downloads

 

Eurochemic

Een project van Belgoprocess. Neem een kijkje op de website van Eurochemic... 

 

 

 

Welkom bij Belgoprocess

Radioactiviteit speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Daarenboven is vandaag meer dan de helft van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Al deze activiteiten resulteren in een resthoeveelheid aan radioactieve afvalstoffen die bijzondere zorg vereisen. In België, waar geopteerd werd voor een gecentraliseerde verwerking van dit radioactieve afval, werd deze taak toevertrouwd aan Belgoprocess.

Belgoprocess beschikt over een uitgebreide kennis, ervaring en polyvalente infrastructuur voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties. Belgoprocess streeft er hierbij steeds naar om bestaande technologieën te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen. Sinds kort richt Belgoprocess zich ook meer en meer op het valoriseren van deze knowhow in het buitenland.

Belgoprocess kan dan ook terecht een internationaal, hoogtechnologisch milieubedrijf in hartje Kempen genoemd worden.

 

Zoekt u een job?

Ontdek onze openstaande vacatures.

 

Belgoprocess niet bereikbaar via Achterbos (Mol)

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel en het verhoogde dreigingsniveau zijn verhoogde beveiligingsmaatregelen van kracht op alle nucleaire sites.
Als gevolg hiervan worden de toegangswegen naar de nucleaire sites beperkt en strikt gecontroleerd.
Concreet betekent dit voor Belgoprocess dat het niet bereikbaar is via Achterbos (Mol); meer bepaald zijn de toegangswegen Boeretang en Boeretangsedreef afgesloten.
De logische toegangsweg naar Belgoprocess leidt via de Kastelsedijk naar de Gravenstraat.

  

In de kijker 

FANC bevestigt vooruitgang programma weerstandstesten 

Naar aanleiding van het ongeval met de kerncentrale in Fukushima Daiichi in maart 2011 kondigde de Europese Raad aan dat de robuustheid van alle Europese kerncentrales preventief moest worden heronderzocht. Het Belgisch Parlement had tevens gevraagd dat ook de andere Belgische nucleaire inrichtingen van klasse I die nog worden uitgebaat (en geen kerncentrales zijn), zouden deel uitmaken van de aanpak van de weerstandstesten. 

Deze weerstandstesten werden in de periode 2011 en 2012 uitgevoerd door de verschillende nucleaire exploitanten, waaronder Belgoprocess. Op basis van de resultaten van de weerstandstesten heeft Belgoprocess 63 technische en organisatorische verbeterpunten voorgesteld om de veiligheid van zijn installaties verder te verhogen en zo beter bestand te zijn tegen specifieke ongevalsomstandigheden. In navolging van de resultaten van de weerstandstestens werden de door Belgoprocess opgestelde actieplannen beoordeeld en bevestigd door de nucleaire veiligheidsautoriteit. Vandaag zijn van de 63 te nemen acties reeds 50 (79%) afgesloten. Deze positieve evolutie bevestigt het FANC in zijn voortgangsverslag. 

Het “Nationaal voortgangsverslag van de weerstandstesten voor de andere inrichtingen van klasse 1” opgemaakt door het FANC, kan u hier raadplegen. Dit  rapport  geeft een overzicht van de stand van zaken op 31 december 2017 van de uitvoering van de actieplannen resulterend uit de weerstandstesten voor de Belgische nucleaire inrichtingen van klasse I (en geen kerncentrale zijn).

 

Meer in de kijker